DANIŞMANLARIMIZ

Dr. Cevdet ZÜNGÜN 
Biyokimya, Hematoloji, Hormon, Program Sorumlusu

Dr. Uğur ÇİFTÇİ
Mikrobiyoloji ,Antibiyogram Program Sorumlusu

Dr. Çağatay KUNDAK
Koagülasyon, Kardiyak Marker, Prokalsitonin,Spesifik Proteinler,Tümör Marker Program Danışmanı

Dr. Tutku TAŞKINOĞLU
Torch Paneli, Viral Marker Program Danışmanı

Dr. Kemal ERDEMLİ
Tam idrar Tahlili, HbA1c Program Danışmanı

Dr. Aslıhan ÇAVUNT BAYRAKTAR
Kan Grubu, Glukometre Program Danışmanı

Vildan KARAKAYA
İdrar Tahlili Slayt Program Danışmanı

Dr. Ayhan PARMAKSIZ
Veri Analizi Bioistatistik Danışmanı