Hakkımızda

LabPT Kalite Kontrol Programı, laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması amacı ile 2002 yılında başlatılmıştır. Hedefimiz klinik laboratuvarların ihtiyacı olan “dış kalite kontrol” hizmeti sağlamanın yanı sıra, bu konuda aktif destek sağlayarak genel hizmet kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda akreditasyon ve hizmet kalite standartları gerekliliklerinin yerine getirilmesine de katkı sağlıyoruz. Bu tip programlar için çok önemli bir nokta olan “tarafsızlık” konusuna da azami özeni gösteriyoruz. Verdiğimiz hizmetin, ülkemizdeki klinik laboratuvarcılık kalitesinin arttırılmasına yardımcı olacağını umuyoruz.

LabPT Kalite Kontrol Programı, katılımcı bilgilerinin gizliliği ilkesini önemser ve uygular.

LabPT Kalite Kontrol Programı, gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 27 Haziran 2019 tarihi itibari ile TS EN ISO/IEC 17043:2013 “Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi için Genel Şartlar” standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

LabPT Kalite Kontrol Programı kapsamındaki yeterlilik testi programlarına katılım herkese açıktır. Örnekler hazırlanırken klinik insan örneklerinin etkilerini en yüksek seviyede yansıtabilecek uyumlulukta olması için isimsizleştirilmiş taze insan örneklerinden oluşturulan örnek havuzları kullanılmaktadır. Yeterlilik testi örneklerinin hazırlanmasında akredite bir taşeron laboratuvar kullanılmaktadır. Yeterlilik testi numunelerinin homojenite ve stabilite deneyleri her gönderim döneminde, ISO 13528 standardına uygun olarak, TS EN ISO 15189 standardına göre akredite olan bir laboratuvarda yapılmaktadır.

LabPT Kalite Kontrol Programı, düzenlediği yeterlilik testi programlarının örnek hazırlama sürecinden, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanmasına kadar ilgili program alanında uzman danışmanlardan destek almaktadır.